Close

Bogati sadržaji povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom i Međunarodnog dana volontera

U Lokalnom volonterskom centru Zvono u Belišću održane su brojne aktivnosti povodom obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom te povodom obilježvanja Međunarodnog dana volontera.
Tijekom cijelog tjedna, od 30. studenog do 4. prosinca održane su radionice za volontere, organizatore volontiranja, prikazivani su zanimljivi filmovi na temu osoba s invaliditetom te volonterizma, a dodijeljena je i prva volonterska nagrada grada Belišća!
U ponedjeljak, 30.studenog održane su dvije radionice za volontere Lokalnog volonterskog centra – jedna na temu „Timski rad“, a druga na temu „Pružanje pomoći u učenju“. Na radionicama je sudjelovalo oko 15 volontera koji su uključeni u rad različitih organizacija, a redovito se uključuju i u aktivnosti Lokalnog volonterskog centra. Tijekom radionice o timskom radu volonteri su imali priliku vježbati svoje vještine suradnje i vještine rada u manjoj i većoj grupi. Sudionici su uvježbavali i uvažavanje jedni drugih te toleranciju i vještine nenasline komunikacije. Tijekom radionice o pružanju pomoći u učenju volonteri su se upoznali sa aktivnostima Lokalnog volonterskog centra Zvono te su imali priliku dobiti informacije o aktivnostima pomoći u učenju koje LVC provodi kroz projekt „Puzzle“. Volonteri su na radionici upoznati sa osnovnim načinima pružanja pomoći u učenju te su dobili savjete oko toga kako i na koji način najbolje pristupiti djetetu i pružiti mu podršku u učenju. Imali su prilike naučiti i neke od strategija poučavanja te sami pokušati nešto naučiti kroz upotrebu strategija.
U utorak, 1.prosinca održana je kratka edukacija o menadžmentu volontera te predavanje o kompetencijama stečenim volontiranjem. Na oba predavanja sudjelovali su predstavnici 7 organizacija civilnog društva te institucija s područja gradova Belišća i Valpova. Sudionici su se upoznali s osnovnim pojmovima važnim za menadžment volontera, sa zakonskim okvirom volontiranja u Hrvatskoj te sa metodama i načinima organizacije rada volontera u različitim organizacijama.
Tijekom predavanja o kompetencijama stečenim volontiranjem organizatori volontiranja upoznati su s važnosti praćenja kompetencija stečenih volontiranjem. Tijekom predavanja predstavljena im je Potvrda o kompetencijama stečenim volontiranjem te način upotrebe i ispunjavanja Potvrde.
U četvrtak, 3.prosinca u prostorijama Lokalnog volonterskog centra Zvono obilježen je Međunarodni dan osoba s invaliditetom. Svi sudionici i posjetitelji imali su prilike pogledati nekoliko zanimljivih filmova o osobama s invaliditetom te o volonterizmu, a nakon toga imali su prilike družiti se i razgovarati. Na projekciji filmova sudjelovalo je više od 20 građana, članova udruge Zvono i volontera.
U petak, 4.prosinca Lokalni volonterski centar, udruga Zvono i Grad Belišće dodijelili su prvu volontersku nagradu grada Belišća i to u dvije kategorije. U kategoriji volonter godine, dobitnik nagrade je dugogodišnji volonter dječjeg vrtića „Maslačak“ Belišće, Hrvoje Sekulić. Hrvoje je svojim volonterskim angažmanom u trajanju od 4 godine uvelike pridonio kvaliteti rada u dječjem vrtiću te je sudjelovao u mnogobrojnim poslovima. Uključivao se i u rad odgojnih skupina te bio na raspolaganju za cijeli niz poslova.
U kategoriji primjera dobre prakse za uključivanje volontera u rad organizacije dobitnik nagrade je dječji vrtić „Maslačak“ Belišće. Vrtić „Maslačak“ već dugi niz godina u svoj rad uključuje volontere te je razvio vrlo kvalitetan sustav praćenja rada volontera, ali i podrške volonterima. Dječji vrtić „Maslačak“ vrlo kvalitetno brine o svojim volonterima, redovito komunicira s Lokalnim volonterskim centrom, svakodnevno razvija nove volonterske programe i uključuje u svoj rad volontere različitih profila koji sudjeluju u brojnim aktivnostima.
Osim dodjele nagrade predstavljen je i rad Lokalnog volonterskog centra od osnutka 2012. te sva postignuća i suradnja koju smo od osnivanja razvili u lokalnoj zajednici.
Svi sudionici i posjetitelji sudjelovali su na zajedničkom druženju uz zakusku nakon dodjele nagrade.
Ovim smo aktivnostima željeli zahvaliti volonterima na njihovom angažmanu u cijeloj lokalnoj zajednici. Svojim angažmanom volonteri su tijekom cijele godine aktivno sudjelovali u promjenama, davali podršku gdje je bilo potrebno, uključivali se u brojne aktivnosti i na taj način doprinosili pozitivnom razvoju zajednice. Aktivnostima tijekom prošlog tjedna željeli smo i potaknuti organizatore volontiranja, ali i druge građane da osvijeste važnost volonterskog rada te smo im željeli pokazati koliki je doprinos volontera za same organizacije, ali i za lokalne zajednice u kojima volonteri djeluju.
Zahvaljujemo se svim volonterima koji nesebično s drugima dijele svoje vrijeme, znanja i vještine te se nadamo da će nastaviti s aktivnostima i u budućnosti!
Skip to content