Close

Aktivnosti u Klubu mladih Garaža

Članovi Kluba mladih Garaža i u prosincu su aktivno radili, organizirali radionice, predstave i druženja.

Tako su u petak, 16. prosinca 2016. članovi Kluba mladih Garaža sudjelovali su u provedbi božićne priredbe u Tiborjancima. Članovi Kluba na priredbi su mještanima Tiborjanaca, djeci i mladima imali priliku pokazati vještine stečene na radionicama na kojima su tijekom godine sudjelovali u KM Garaža.

Članovi Kluba su na zanimljiv i kreativan način prikazali priču o Božiću, pokazali su svoje glumačke vještine, vještine žongliranja, ali i glazbene i plesne vještine koje su usvojili na brojnim radionicama.

Priredba je bila odličan način za predstavljanje rada Kluba Mladih Garaža i drugim mladima koji se mogu u budućnosti uključiti u rad Kluba, a na ovaj su način mladi članovi KM Garaža pokazali svoja znanja i sposobnosti, ali su i započeli s prezentacijom pred publikom te na taj način rade na osamostaljivanju te jačanju svoje samopouzdanje.

Mladi su sudjelovali u kreiranju predstave te su svojim plesnim, glazbenim i žonglerskim aktivnostima zabavili brojne posjetitelje.

A osim predstavljanja svojih vještina, u prosincu je bilo prostora i za organizaciju druženja članova Kluba mladih i mladih rukometašica Belišća. Povodom Božića organizirali su druženje, 23. prosinca i zajednički su proslavili Božić, ali su i jedni drugima pokazali nove vještine. Tako su se mlade rukometašice okušale i u drugim vještinama – plesanju, sviranju i žongliranju.

Veselimo se novoj godini u kojoj priremamo brojne sadržaje, radionice, parlaonice i druženja!

Skip to content