Close

Zadruga Miva art započela s projektom Miva art 2

Socijalna zadruga Miva art iz Belišća  1.6. 2018. započela s provedbom projekta pod nazivom Miva art 2, projekt će trajati do 31.05.2018. Projekt u cijelosti financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 706.263,99 kuna. Upravljačko tijeloprovedbe projekta je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava dok je Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva posredničko tijelo razine 2 i prati provedbu projekta.

Cilj projekta Miva art 2 je ojačati kapacitete socijalne zadruge i razviti nove modele socijalnog poduzetništva u skladu s resursima regije.

Specifični ciljevi su jačanje ljudskih kapaciteta za vođenje zadruge, osposobljavanje i unaprjeđenje vještina osoba u nepovoljnom položaju te poboljšanje poslovanja zadruge s ciljem održivosti.

Ciljne skupine su:

– 20 soba s invaliditetom (dugotrajno nezaposleni, završeno obrazovanje po posebnom programu)nezaposlene osobe  s invalditetom koje imaju potrebu učenja i stjecanja novih vještina kako bi osigurali svoju egzistenciju. 20 OSI kroz projekt  će biti educirani za određena zanimanja uz pomoć radnih asistenata i mentora te time unaprijediti svoje vještine koje će u budućnosti moći koristiti  za zapošljavanje ili samozapošljavanje.

– 5 zadrugara Zadruge Miva art i 10 nezaposlenih u evidenciji HZZ-a s potrebom  edukacije o socijalnom poduzeću i dobrom upravljanju s ciljem ispunjavanja ekonomskih i socijalnih ciljeva te individualnih sposobnosti.  15 osoba kroz projektne aktivnosti će biti educirani za upravljanje socijalnim poduzetništvom kroz osnove poduzetništva i financijskog upravljanja,izradu marketinškog plana, strategiju,e-poslovanje i prodaju.

– 5 mladih nezaposlenih osoba u evidenciji HZZ-a, koji zbog nezaposlenosti i teške ekonomske situacije zemlje  nisu u mogućnosti osigurati svoju egzistenciju, a potrebe za usavršavanjem, prekvalifikacijom i cjeloživotnim učenjem su neophodne da bi postali konkurentni na otvorenom tržištu rada. 5 mladih osoba kroz projekt  će proći edukaciju za radne asistente i pružat će podršku OSI u stjecanju vještina neophodnih za zapošljavanje.

Rezultati:

Projektom MIVA ART 2 osnažiti ćemo ljudske resurse koji će svojim znanjem i vještinama stvoriti dobre temelje za kvalitetnu i samoodrživu društvenu zadrugu koja generira profit i koristi ga za dobrobit marginaliziranih društvenih skupina te za razvoj lokalne zajednice u cjelini

kontakt osobe:

Upraviteljica zadruge

Mira Anić

Voditeljica projekta

Anja Savić

Skip to content