Close

''Kao prijatelji''

Udruga Zvono iz Belišća započela je s provedbom još jednog projekta pod nazivom ”Kao prijatelji”, koji je odobren u sklopu poziva za Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Projekt  Kao prijatelji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu 1.189 732,62 kuna i trajat će dvije godine.

Projekt odgovara na probleme socijalne isključenosti osoba s teškim invaliditetom koji trebaju kvalitetnu njegu kako bi se spriječila njihova institucionalizacija te ujedno podržalo usklađivanje poslovnih i obiteljskih obveza članova obitelj koji o njima skrbe.

Opći cilj projekta je: Jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije.

Ciljna skupina projekta je devet odraslih osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, u dobi od 18 do 65 godina.

Kroz projekt Osobni asistent realizirat će se opći cilj Poziva kroz organiziranje kontinuirane patronažne službe za socijalnu uslugu osobne asistencije na području od 30.000 stanovnika. Iskustvo Zvona u organiziranju osobnih asistenata za osobe s teškim invaliditetom, praćenje rada osobnih asistenata i pozitivnim učincima za korisnike socijalne usluge bit će preduvjet za ostvarenje cilja. Udruga Zvono će provesti potrebne aktivnosti kako bi se ostvarili ciljevi.

Ovaj projekt će omogućiti stabilizaciju i stjecanje resursa koji nedostaju kako bi se osigurala kontinuirana i kvalitetna usluga osobne asistencije za najugroženiju populaciju. U Hrvatskoj se odvija proces deinstitucionalizacije i u skladu s tim nužno je ponuditi nova rješenja smještaja i oblike podrške osobama s teškim invaliditetom te prevenirati daljnju institucionalizaciju.Tijekom provedbe projekta zaposlene osobe će stjecati kompetencije za zanimanje osobnog asistenta. Paralelno sa razvojem kompetencija zaposlenika razvijat će se socijalne kompetencije osoba s teškim invaliditetom. Osobe s teškim invaliditetom će dobiti kvalitetniju njegu te će se u velikom broju slučajeva spriječiti njihova institucionalizacija i podržati usklađivanje poslovnih i obiteljskih obveza članova obitelji koji o njima skrbe.

Projekt nudi uređenu i kvalitetnu socijalnu uslugu podrške za osobe s teškim invaliditetom u lokalnoj zajednici. Program slijedi politiku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i oslanja se na dokumente koji su relevantni u RH :Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom 2007. – 2015.;Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014.-2020.);Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, Deklaracija o pravima osoba s invaliditetom.

 

Sadržaj ovog emitiranog materijala u potpunoj je odgovornosti udruge Zvono.

Skip to content