Close

Daily Archives: 2. svibnja 2022.

Početak projekta Pogled u sebe

Prošlog mjeseca započeo je projekt „Pogled u sebe“, čiji su ciljevi osnaživanje udruga koje pružaju socijalne usluge u lokalnoj zajednici kroz edukaciju stručnjaka i osnaživanje krajnjih korisnika kroz radionice, individualno savjetovanje i psihosocijalna podršku. Projekt traje do kraja 2022. godine. Vrijednost projekta je 6000,00 kn. Projekt se provodi na području grada Belišća, a u aktivnosti […]

Read More...

Edukacije za nastavnike u projektu VirtuOS

U projektu VirtuOS započeli smo s edukacijama za rad i pristup osobama s invaliditetom kroz ciklus edukacija. U travnju smo održali radionice u Osijeku i Požegi. Navedenim edukacijama će odgojno-obrazovni djelatnici unaprijediti svoja znanja, vještine i kompetencije za rad s učenicima s teškoćama u razvoju.

Read More...

Skip to content