Close

Uvod u management volontera

U sklopu projekta Volunteer New Deal koji sufinancira Europska unija iz Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala te Ured Vlade RH za udruge. Ukupna vrijednost projekta iznosi 120.371,38 eura, Europska unija sufinancira u iznosu od 101.966,60 eura,a Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge u iznosu od 7.128,19 eura, završen je prvi ciklus edukacija.

Predstavnica Volonterskog centra Osijek Jelena Kamenko je 18. i 19. studenog 2014. godine (utorak i srijeda) u Belišću u novim prostorijama Lokalnog volonterskog centra Zvono (prostor stare knjižnice) odražala dvodnevnu radionicu „Uvod u management volontera“.

Dvodnevna radionica „Uvod u management volontera“ organizirana je za predstavnike osoba starije životne dobi, osoba s invaliditetom, štićenika Centra za socijalnu skrb i volontera koji su prethodno sudjelovali na edukacijama „Biti volonter“.

Sudionicima radionice predstavljeni su ciljevi i aktivnosti samog projekta, a nakon toga su upoznati sa zakonskim okvirom volonterstva, motivacijom i ulogom u društvu, kompetencijama stečenim volontiranjem, načinom koordiniranja volontera, s planiranjem volonterske akcije i svim ostalim pojmovi koji se povezuju s volonterstvom.

Skip to content