Close

SOFT SKILL AKADEMIJA za nezaposlene osobe s invaliditetom:

Besplatna edukacija za sve nezaposlene osobe s invaliditetom s područja Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije pod nazivom Soft skill akademija održat će se u prosincu u sklopu projekta Inklutour.
Cilj edukacije je usavršavanje mekih vještina kroz radionice i predavanja na osobnoj i profesionalnoj razini, čime se nezaposlene osobe s invaliditetom pripremaju za tržište rada.
Termin održavanja edukacija je od 12. do 17. prosinca 2022. u prijepodnevnim terminima u prostorijama Pučko otvoreno učilište Osijek.
Prijave na mail: sanja.kovacic@pucko-uciliste.hr
Ista edukacija bit će održana i početkom iduće godine u prostorijama Inkluzivne kuće Zvono.
Projekt Inklutour započeo je u ožujku 2022. i provodit će se sve do studenog 2023. godine. Projekt je financiran iz bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda, temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu Poziva „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II.“ u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“.
Skip to content