Close

Programi i projekti

Udruga Zvono do sada je ostvarila značajne rezultate u aktivnostima, projektima i programima koje je provela ili su još u tijeku. Ovdje su prikazane samo kratke informacije o pojedinim projektima dok će ubuduće o svakom novom projektu biti više informacija i nalazit će se u podizborniku

 • PROJEKT “UČIMO ZAJEDNO”

Asistenti u nastavi. Nositelj projekta je Osječko-baranjska županija,a Udruga Zvono je jedan od partnera.                                                             Kroz projekt je osigurano 25 asistenata u 15 škola s područja Valpovštine, Donjeg Miholjca i Baranje

 • KLUB ZA MLADE “GARAŽA”

Projekt se planira provoditi  kroz tri modula: U prvom modulu je planirano uređivanje zajedničkog klupskog prostora – Garaža i provedba aktivnosti u spomenutom prostoru. U prijepodnevnim satima će se ponuditi kava, domaći kolač, pristup internetu i tiskanim materijalima koji informiraju o različitim područjima za mlade. Dok u večernjim satima će se odvijati sadržaji koje će izabrati i provoditi voditelj  kluba  u dogovoru sa Vijećem članova. Vijeće članova će se formirati od predstavnika Kluba samozastupnika i BMK te mentora (voditeljica projekta i pedagoginja Srednje škole Valpovo). Vijeće predlaže program klupskog prostora i sudjeluje u realizaciji istog. U drugom modulu planirana je interaktivna razmjena znanja i vještina. Članovi BMK Valpovo koji su učenici strukovnih škola demonstrirat će svoja stečena znanja iz nekih zanata (stolar, tokar, kuhar), članovima Kluba samozastupnika na strojevima koji su prilagođeni osobama s invaliditetom. Demonstracije će se organizirati u radionicama udruge Zvono. Udruga Zvono će organizirati edukacije o socijalnom poduzetništvu u Hrvatskoj i prilikama za razvoj poduzetništva u regiji. Treći modul obuhvaća edukacije i radionice koje će tretirati teme za mlade: rodna ravnopravnost, tolerancija, alkoholizam, socijalno poduzetništvo, internetsko nasilje i sl. Edukacije će provoditi suradnici i djelatnici  partnerskih organizacija ( Status M  i udruga Zvono). U Garaži će se organizirati i neformalni oblici učenja i stjecanja iskustva ( predstavljanje dobrih primjera prakse, tematske večeri, projekcije igranih i dokumentarnih filmova, predstavljanje programa  političkih stranaka). Projekt financira Ministarstvo socijalne politike i mladih, projekt traje od listopada 2014. do rujna 2015. godine.

 • PROJEKT “ZRNO2”

Projekt ZRNO2 koji se provodi od kolovoza 2014. do srpnja 2015. god. nastavak je projekta “Zrno” koji provodi Lokalni  volonterski centar Zvono. Kroz projekt promovira se  volonterstvo, ažurira se baze podataka te je na web stranici LVC-a otvorena burza volontera u koju se mogu registrirati organizatori volontera kada budu imali potrebu za volonterima, također i sami volonteri se mogu registrirati i ponuditi svoje slobodno vrijeme onima kojima je pomoć potrebna. I dalje se nastavlja edukacija djece osnovnoškolske dobi i srednjoškolaca s područja gradova Belišća i Valpova te  ruralnih sredina,  nakon čega se planiraju osnovati volonterski klubovi koje će voditi sami školarci uz mentorstvo svojih učitelja. Projekt financira Ministarstvo socijalne politike i mladih.

 • REFERALNI CENTAR ZA PREVENCIJU INSTITUCIONALIZACIJE OSOBA S INVALIDITETOM ZVONO
Riječ je o trogodišnjem programu kojeg financira Ministarstvo socijalne politike i mladih. Referalni centar organizira pružanje sljedećih socijalnih usluga: Dnevni boravak za osobe s invaliditetom, Centar za zapošljavanje “Citadela”, Podrška u procesu uključivanja u redovni odgojni- obrazovni sustav, Mobilni stručni tim i Samostalno stanovanje. Ciljne skupine koje su obuhvaćene ovim programom su djeca s teškoćama u razvoju i mladi s invaliditetom, odrasle osobe s invaliditetom, djelatnici u odgojno-obrazovnom procesu te  roditelji djece i mladih s poteškoćama u razvoju
 • VOLUNTEER NEW DEAL

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala. Ukupna vrijednost projekta iznosi 120.371,38 eura, a EU sufinancira 101.966,60 eura. Projekt traje od 11.03.2014. do 10.03.2016. Opći cilj koji želimo postići ovim projektom je da na inovativan način putem inkluzivnog volontiranja pružamo podršku ranjivim skupinama u njihovom procesu integracije u društvo, kako bi povećali svoju konkurentnost na tržištu rada, a sve to kroz volontiranje za opću dobrobit. Partneri u projektu su nam Grad Belišće,Udruga umirovljenika grada Belišća,Vijeće romske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije, Centar za socijalnu skrb Valpovo. A suradnici su  Grad Valpovo, Grad Donji Miholjac i  LAG Karašica.

 • PROJEKT “MOJ ASISTENT 2”

Projekt se provodi u Osnovnoj školi “Augusta Harambašića” u Donjem Miholjcu, Osnovnoj školi “Hrvatski sokol u Podravskim Podgajcima i u Osnovnoj Školi “Matije Petra Katančića” u Valpovu. Troje učenika s poteškoćama u razvoju dobili su svoje asistente koji ima pomažu u svladavanju svakodnevnih školskih obveza. Kroz cijeli projekt asistente prati mobilni stručni tim. Projekt je financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

 • PROJEKT “MOJ ASISTENT”

Projekt se provodi u Osnovnoj školi “Ivana Kukuljevića” u Belišću gdje su četiri učenika s poteškoćama u razvoju dobila svoje asistente koji ima pomažu u svladavanju svakodnevnih školskih obveza. Kroz cijeli projekt asistente prati mobilni stručni tim. Projekt je financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

 • PROJEKT “ZRNO”

Projekt ZRNO Lokalnog volonterskog centra (2013.-2014.):Promocija volonterstva, ažuriranje baze podataka, edukacija djece osnovnoškolske dobi i srednjoškolaca s ruralnog područja gradova Belišća i Valpova, izrada statistike o broju aktivnih volontera u gradu Belišću, edukacija građana o volonterstvu. Financiralo : Ministarstvo socijalne politike i mladih.

 • PROJEKT “ZELENO,ZELENO,ZELENO”

Uvođenje zdrave prehrane u Osnovnu školu za školsku godinu 2012./2013.; Opremila se kuhinja u
školi, formirana grupa “Zeleno”-grupa djece koja su se hranila po posebnom programu, izradile su se poučne staze, nabavila
biciklistička oprema, održavala predavanja na temelju ekologije, doručak na travi, škola u prirodi..Partneri u projektu su bili OŠ
iz Belišća i Extreme team “Baraber” Belišće

 • PROJEKT “BELLBOOK INKUBATOR”

Pravo na traženje i primanje informacije kod mladih s invaliditetom, aktivnosti su usmjerene na informiranje
mladih s invaliditetom, izjednačavanje mogućnosti istih, aktiviranje u javnom i političkom životu zajednice..

 • PROJEKT “ASISTENT ZA AAA”

Asistent u nastavi za troje učenika u Osnovnoj školi u Osnovnoj školi u Belišću,zaposlene tri asistentice koje
su pomagale učenicima u savladavanju nastavnih obveza

 • PROJEKT “LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR”

Promoviranje volonterskog rada na području gradova Belišća i Valpova. Izrađivala se baza podataka
volontera, provodile su se edukacijske radionice u Osnovnoj školi u Belišću, edukacija “Biti volonter”, usmjeravanje volontera u
organizacije..

 • PROJEKT “IDEMO INSTITUT ZA DEMOKRACIJU”

Socijalna isključivost žena Romske nacionalnosti i mentorstvo novoosnovanoj udruzi “Kašmir”,
održavale suse edukacije za zanimanja koja omogućavaju samozapošljavanje (krojenje, šivanje, tkanje,košaraštvo),osnove
informatike, održavale su se razne tribine o ljudskim pravima, rodnoj ravnopravnosti, diskriminacije..

 • PROJEKT “Škola samostalnog stanovanja – Moja kučica moja slobodica

kroz koji su se provodile ljetne radionice (dramske,informatičke,
glazbene..) u ljetnom kampu “Citadela” pod vodstvom volontera

 • PROJEKT “KAO DA SAM DOMA”

gdje su se provodile aktivnosti: kućanski poslovi,čišćenje prostora, glačanje, šivanje, pripremanje zimnice,
rad u vrtu, briga o sebi, rad u glini, recikliranje i kaširanje papira..

 • PROJEKT “ZVONO HAND MADE”

Zapošljavanje osobe s posebnim potrebama; ručno i strojno šivanje, rad u keramičkoj radionici..

 • PROJEKT “ZVONO ZA ROME”

Predškola za djecu Rome gdje ih se učilo spoznajne i socioemocionalne aktivnosti, govorno stvaralaštvo,
različiti oblici kretanja i vježbi za poticanje tjelesnog razvoja..

 • PROJEKT “CITADELA” 

koji je zamišljen kao kamp za djecu i mlade,Centar za socijalno zapošljavanje osoba s invaliditetom, u sklopu projekta
su se održavale radne edukacije za rad s osobama s mentalnom retardacijom, za zanimanje grnčar i tkalac, za vrtlara i mnoge
druge, projekt je financirala EU a dobivena je zgrada na korištenje od Hrvatskih šuma,

 • PROJEKT “JA RADIM, JA JESAM”

Program obuhvaća različite radionice, sadržaje koje se događaju u udruzi a koji su vrlo značajni za našu
lokalnu zajednicu, aktivnosti koje su se provodile: rad u keramičkoj radionici, reciklaža papira, kaširanje papira, izrada
proizvoda od papira.. projekt je odobren od grada Belišća

 • PROJEKT “ETNO-BRAND” 

pod pokroviteljstvom HAMAGA. Projekt promovira kulturno i folklorno naslijeđe Slavonije i tradicionalnih zanata

 • PROGRAM “NAŠE ZVONO, NAŠ DOM, NAŠE MJESTO POD SUNCEM”

obuhvaća poludnevni boravak djece u prostorijama Udruge gdje se djeci osmišljava
slobodno vrijeme putem raznih aktivnosti i radionica koje nemaju u školi. Radno-praktične aktivnosti:kućanski poslovi, samostalno
pripremanje jela,čišćenje i održavanje prostora; briga o sebi:higijenske navike, šetnje, odlasci u kupovinu…U programu
sudjeluju i volonteri koji pomažu odgojiteljicama.

 • PROJEKT TERAPIJSKOG PLIVANJA PO METODI HALLIWICK

u suradnji s terapijskom bolnicom OFMIR u Bizovcu , koja nam je ustupila termine na
svojim bazenima i fizioterapeutom koji je provodio projekt, financiralo ga je Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi.

 • PROJEKT TERAPIJSKE GLAZBENE RADIONICE

provodio se u prostorijama Udruge jednom tjedno, od sredstava za projekt kupljeni su glazbeni
instrumenti i mali razglas za potrebe Udruge. Projekt je financiralo Ministarstvo branitelja, obitelji i međugeneracijske
solidarnosti.

 • PROJEKT INFORMATIČKE ŠKOLE ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA

provodio se u prostorijama Udruge, nabavljena je informatička oprema i programi
koji su prilagođeni djeci s posebnim potrebama, projekt je financiralo Ministarstvo branitelja, obitelji i međugeneracijske
solidarnosti

 • PROJEKT POMOZITE NAŠOJ DJECI U INTEGRACIJI

likovna radionica u suradnji s Osnovnom školom «IVAN KUKULJEVIĆ» provodio se u prostorijama
Udruge i u Osnovnoj školi. Kupljeno je kolo za keramiku, tri šivaća stroja, materijali i pribor za šivanje, pribor i materijali
za izradu predmeta od keramike i nakit. Organizirali su se zajednički tečajevi za keramiku i druge kreativne tehnike, tečajevi
šivanja, izrada čestitki, humanitarne akcije. Financiralo ga je Ministarstvo znanosti, prosvjete i športa.

 • PROJEKT ZA OPREMANJE I RENOVIRANJE LIKOVNE RADIONICE

renoviranje prostorija Udruge, kupnja namještaja , peći za keramiku, opreme i
materijala, projekt je u 2004 . god. financiralo Ministarstvo rada i socijalne skrbi.[pullright]Sa svakim projektom pokušavamo
našim korisnicima pružiti što je više moguće edukacije, radionica te sadržaja u kojima se imaju šansu razvijati i koristiti svoje
vještine.[/pullright]

FINANCIJSKE POTPORE ZA PROJEKTE I PROGRAME UDRUGE ZVONO OD 2007. – 2015.

2015.

 • Ministarstvo socijalne politike i mladih
 • Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva – Institucionalna podrška
 • Ured za udruge Vlade RH
 • IPA – Razvoj ljudskih potencijala IV komponenta, Volunteer New Deal

2014.

 • Ministrstvo socijalne politike i mladih
 • Ministarstvo znanosti,obrazovanja i sporta
 • Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva – Institucionalna podrška
 • Ured za udruge Vlade RH
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje
 • Hrvatska elektroprivreda
 • IPA – Razvoj ljudskih potencijala IV komponenta, Volunteer New Deal
 • Osječko-baranjska županije
 • Grad Belišće
 • Grad Valpovo

2013.

 • Ministrstvo socijalne politike i mladih
 • Ministarstvo znanosti,obrazovanja i sporta
 • Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva – Institucionalna podrška
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje
 • Osječko-baranjska županije
 • Grad Belišće
 • Grad Valpovo

2012.

 • Ministarstvo socijalne politike i mladih
 • Ministarstvo poljoprivrede
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje
 • Osječko-baranjska županije
 • Grad Belišće
 • Grad Valpovo
 • Ured za ljudska prava

2011.

 • Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
 • Ministarstvo zdravlja i socijalne skrbi
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje
 • Ured za udruge
 • Open Society Institute
 • Grad Belišće
 • Osječko-baranjska županija
 • Grad Valpovo

2010.

 • Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
 • Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje
 • Grad Belišće
 • Ministarstvo znanosti,obrazovanja i sporta
 • IPA – Razvoj ljudskih potencijala IV komponenta, „Citadela“ – Centar za socijalno zapošljavanje osoba s invaliditetom

2009.

 • Nizozemska asocijacija CNF-CEE
 • Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
 • Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
 • Grad Belišće
 • Osječko – baranjska županija

2008.

 • Osječko – baranjska županija
 • Grad Belišće
 • Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje
 • Ministarstvo znanosti, obrazovanja

2007.

 • Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka
 • HAMAG
 • Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

 

Skip to content