Close

Početak projekta "PUZZLE"

Lokalni volonterski centar Zvono od 1. kolovoza 2015. godine započinje s provođenjem projekta pod nazivom PUZZLE kojeg sufinancira Ministarstvo socijalne politike i mladih. Projekt PUZZLE nastavak je projekta ZRNO i ZRNO 2.
Nositelj projekta PUZZLE je Udruga „Zvono“- Lokalni volonterski centar, a partneri u projektu su Grad Belišće, Osnovna škola Ivana Kukuljevića Belišće, Osnovna škola Šećerana, Centar za socijalnu skrb Valpovo i Vatrogasna zajednica grada Belišća. Predviđeno trajanje projekta je 12 mjeseci.
Opći cilj projekta PUZZLE je stvaranje poticajnog okruženja za poboljšanje kvalitete života obitelji slabijeg imovinskog statusa, stanovnika ruralnih područja te smanjenje socijalne isključenosti i razlika u društvu kroz promoviranje i razvoj volonterstva.
Projekt PUZZLE omogućuje promoviranje i razvoj volonterstva na lokalnom području grada Belišća i prigradskih naselja te na dijelu Baranje koji gravitira gradu Belišće – Petlovac, Baranjsko Petrovo Selo, Šećerana, Branjih Vrh, Luč i Torjanci. Provedbom aktivnosti usmjerenih na organizaciju volonterskih programa za učenike omogućit će se bolja međugeneracijska komunikacija, uključivanje u život lokalne zajednice, povećat će se prilike za utjecaj na formiranje lokalnih politika, a stečene će se kompetencije moći primijeniti u daljnjem obrazovanju i zapošljavanju.
Osim suradnje sa lokalnom samoupravom, nastavlja se suradnja i sa školama, a ostvaruje se i suradnja sa Vatrogasnom zajednicom grada Belišća tijekom koje će se razvijati novi volonterski programi.

Projekt PUZZLE će u svojoj provedbi obuhvatiti sljedeće aktivnosti:
– Edukacija građana, volontera i organizatora volontiranja
– Promocija vrijednosti i prakse volontiranja i supervizija volonterskih klubova
– Organizacija volonterskih programa u ruralnim područjima Baranje
– Volonterska pomoć u učenju djeci iz socijalno i materijalno ugroženih obitelji
– Uključivanje inkluzivnih volonterskih timova u programe volontiranja
– Razmjena informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada
– Uključivanje članova DVD-a iz prigradskih naselja u aktivnosti za lokalnu zajednicu kroz novoformirane volonterske programe

Skip to content