SURADNICI I PARTNERI:

Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju Zvono do sada je ostvarila kvalitetnu suradnju sa nizom udruga, građana pojedinaca, odgojno-obrazovnim ustanovama, te predstavnicima lokalne i regionalne vlasti koji joj pružaju podršku u ostvarivanju svojih ciljeva u obliku partnerstva i suradnje na projektima i aktivnostima koje provodi, te bilo kakvoj vrsti pomoći i podrške koju pružaju.