Cilj udruge Zvono je poboljšati kvalitetu života djece i mladih s poteškoćama u razvoju, te njihovih roditelja na način da im pruža pomoć prilikom uključivanja u odgojno obrazovni sustav, te sustav socijalne skrbi kako bi se zadovoljile njihove kulturne, radne i obrazovne potrebe. Također udruga Zvono aktivno radi na poboljšanju uvjeta u svojoj lokalnoj zajednici kako bi se ostvarila inkluzija osoba s invaliditetom u tu zajednicu,  te razvija programe zapošljavanja istih uz podršku. Njeguje razvoj komunikacijskih,  socijalnih, kulturnih i drugih vještina osoba s invaliditetom kako bi se postiglo njihovo osamostaljivanje u svim segmentima života, a na kraju i samostalno stanovanje. Također, udruga Zvono promiče filozofiju inkluzije te inkluzivnog volontiranja.

U svrhu ostvarivanja svojih ciljeva, udruga Zvono obavlja sljedeće djelatnosti:

·                    organiziranje kreativno-terapijskih radionica
·                    organiziranje dnevnog ili poludnevnog boravka djece i mladih s poteškoćama u razvoju
·                    organiziranje predavanja i stručne pomoći za roditelje
·                    izdavanje publikacija o radu sa djecom i mladima s poteškoćama u razvoju
·                    pomoć pri nabavci ortopedskih pomagala
·                    uspostavljanje suradnje sa institucijama državne i lokalne uprave pri rješavanju problema djece i  mladih s poteškoćama u razvoju i njihovih roditelja
·                    organiziranje humanitarnih akcija za pomoć djeci i mladima s poteškoćama
·                    organiziranje stambenih zajednica i smještaja djece i mladih s poteškoćama u razvoju
·                    osposobljavanje djece i mladih s poteškoćama u razvoju za izvršavanje svakodnevnih obaveza ( briga o sebi , kućni poslovi…)
·                    pronalaženje zaposlenja za mlade i organiziranje zaštitnih radionica za savladavanje jednostavnih poslova
·                    uspostava kontakata sa sličnim udrugama u zemlji i inozemstvu
·                    poticanje osnivanja zadruga i sportskih klubova  za djecu i mlade s poteškoćama u razvoju.

Vizija organizacije: Zvono je jedna od vodećih organizacija u regiji specijalizirana za područje socijalnog zbrinjavanja i integracije osoba s invaliditetom, za područje socijalnog poduzetništva te je primjer dobre prakse neprofitnog poduzetništva.

Misija organizacije: Poticanje društvenih, ekonomskih i političkih promjena s ciljem poboljšanja ekonomskog, socijalnog, obrazovnog, zdravstvenog i pravnog statusa marginaliziranih skupina društva.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.