U okviru projekta SOS-NET koji Udruga „Zvono“ iz Belišća provodi  u partnerstvu  s s Udrugom za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama „Jaglac“ iz Orahovice, Udrugom paraplegičara i tetraplegičara  Osječko-baranjske županije iz Osijeka i  Udruženjem „Baranja“ iz Luga 21.rujna 2015., održana  su četiri radna   sastanka s dionicima u sektoru socijalnih usluga  u Orahovici i Požegi U partnerskoj Udruzi Jaglac u Orahovici, održana su dva neformalna sastanka.  Prvi sastanak održan je  s predstavnicom CZSS, a drugi s  privatnim pružateljima socijalnih usluga na području grada Orahovice i okolnih općina   s ciljem  kreiranja učinkovitog modela suradnje i komunikacije među

ISKAZ INTERESA ZA ČLANSTVO U MREŽI SOS-NET

Utorak, 04 Kolovoz 2015 Autor

Poštovane/i, u Upitniku  za istraživanje o stanju socijalnih usluga na području pet slavonskih županija koje je provedeno u okviru projekta SOS-NET iskazali ste namjeru za članstvo u SOS-NET mreži pružatelja socijalnih usluga. Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju „Zvono“ iz Belišća, kao nositelj projekta i partneri Udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama „Jaglac“ iz Orahovice, Udruga paraplegičara i tetraplegičara Osječko-baranjske županije (UPIT)  iz Osijeka i  Udruženje  „Baranja“ iz Luga kreću u postupak formalizacije Mreže odnosno registriranja udruge „SOS-NET mreža pružatelja socijalnih usluga“. Kako bismo uključili sve zainteresirane OCD od samog početka procesa šaljemo

Projekt SOS-NET  koji provodi Udruga ZVONO s partnerima predstavljen je načelnicima općina i gradonačelnicima s područja Vukovarsko- srijemske županije. Predstavljanje projekta dio je aktivnosti organizacije okruglih stolova na temu  „Suradnja dionika u sektoru socijalnih usluga u organiziranju i pružanju socijalnih usluga u zajednici“.  Cilj je na okruglim stolovima identificirati probleme u sektoru socijalnih usluga, utvrditi razinu komunikacije i suradnje među dionicima te utvrditi ponudu i potražnju u sektoru socijalnih usluga. Predstavljanje projekta SOS-NET organizirano je u suradnji s odjelom za socijalnu skrb Vukovarsko-srijemske županije

Prema planu i programu projektnih aktivnosti u sklopu projekta SOS-NET provedena je edukacija Upravljanje projektnim ciklusom u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta OBRIS u Požegi, s ciljem jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva na području 3 slavonske županije: Virovitičko-podravske, Požeško- slavonske i Brodsko-posavske županije. Organizacijom i provedbom ove edukacije u trajanju od 120 sati, provedene od 30 travnja do 8.lipnja 2015., pružena je mogućnost OCD koje se bave pružanjem socijalnih usluga da delegiraju svog predstavnika temeljem javnog poziva.  Odabrano je  7 predstavnika iz 4 OCD-a  koji su tijekom ove edukacije,  usvojili potrebna znanja  i vještine za pripremu

Održan treći Okrugli stol u Požegi

Ponedjeljak, 15 Lipanj 2015 Autor

Treći od planiranih pet okruglih stolova u sklopu projekta SOS-NET kojeg provodi Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju „Zvono“ iz Belišća u suradnji s partnerskim organizacijama – Udrugom Jaglac iz Orahovice, Udrugom Upit iz Osijeka i Udruženjem Baranja iz Luga, održan je u Požegi, u Požeško-slavonskoj županiji, u prostorijama Hrvatske gospodarske komore, 09. lipnja 2015. Tema okruglog stola bila je „Suradnja dionika u sektoru socijalnih usluga u organiziranju i pružanju socijalnih usluga u zajednici“ s ciljem okupljanja dionika iz Požeško-slavonske županije  (PSŽ) radi poticanja kontinuirane komunikacije i suradnje u procesu planiranja, organiziranja i

Održan drugi Okrugli stol u Virovitici

Utorak, 12 Svibanj 2015 Autor

Drugi od planiranih pet okruglih stolova u sklopu projekta SOS-NET kojega provodi Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju „Zvono“ iz Belišća u suradnji s partnerskim organizacijama – Udrugom Jaglac iz Orahovice, Udrugom Upit iz Osijeka i Udruženjem Baranja iz Luga, održan je u Virovitici, u Virovitičko-podravskoj županiji, 28. travnja 2015. godine, u vijećnici Županije. Tema okrugloga stola bila je „Suradnja dionika u sektoru socijalnih usluga u organiziranju i pružanju socijalnih usluga u zajednici“ s ciljem okupljanja dionika iz Virovitičko-podravske županije(VPŽ) radi poticanja kontinuirane komunikacije i suradnje u procesu planiranja, organiziranja i pružanja socijalnih

VRH